قبل از این که هانا تماس بگیرد یک بار دیدمش، من از کریدور کتابخانه می گذشتم و او جلوی در آسانسور بود. از دور برای هم دست تکان دادیم. سه روز بعد تماس گرفت. گفت برای آخر هفته برنامه ات چیست؟ گفتم خانه می مانم و فیلم می بینم. گفت بیرون نمی روی؟ گفتم شاید. گفت می خواهم بروم بار، می آیی؟ گفتم اگر دعوتت کنم به خانه مان برای نوشیدن چطور؟ نوشیدنی مخصوصی که طرز تهیه اش مال خودم است. بعدش فیلم می بینیم یا اگر خواستی می رویم بیرون.

گفت دو نفره؟ گفتم من که تنهام تو اگر دوست داری می توانی با دوست هات بیایی.

گفت تنها می آیم.

آمد. دو قوطی Pringles با خودش آورده بود که دست خالی نیامده باشد. گفت خانه ی قشنگی داری.

پشت صحنه اش را ندیده بود که چه جانی کندم تا شبیه خانه شود. پدرم در آمد آن دو روز. به جز سابیدن و تمیز کردن کلی خرج خانه کردم تا از حالت مجردی بیاید بیرون. پرده ها را عوض کردم، رومیزی خریدم. سرویس غذاخوری چینی و کلی زلم زیمبو که به چشم می آمدند، حتی Rocking Chair هم خریدم. اول از همه هم Rocking Chair توجهش را جلب کرد. روش نشست و گفت تو خانه شان رو یکی از این صندلی ها می نشسته و کتاب می خوانده. گفتم من هم رو همین صندلی کتاب می خوانم!

ادامه دادم نوشیدنی هم رو این صندلی می چسبد، موافقی؟ به تایید سر تکان داد.

باید اعتراف کنم ابداع خودم نبود. مهدی یادم داده بود. اول آب هلو یا هر آبمیوه یی که چگال تر است می ریزی، بعد ویسکی را، بعد آب آلبالو یا هر آبمیوه یی که سبک تر است. اگر هر لایه را طوری بریزی که لایه ی قبل شکافته نشود (کشش سطحی از بین نرود)، باید آهسته و از کم ترین ارتفاع ممکن ریخته شود، سه لایه جدا از هم می مانند و می شود نوشیدنی سه رنگ.

گفت Wowwwwwwwwww. چطور این کار را کرده یی؟

گفتم به کمک فیزیک.

از ذوق کردنش ذوق زده شدم. گفتم اسمش Drink and Dream است. می خواهم به اسم خودم ثبتش کنم. چند سال بعد اسم D & D همه جا را می گیرد.

گفت Fantastic. می دانی که D&D رستوران معروفی است.

گفتم می شود باهاشان قرارداد بست که در رستوران شان این نوشیدنی را سرو کنند، اما بی خیالِ بیزینس. اولین گیلاس به سلامتی تو.

جرعه یی چشید و گفت مزه اش هم خوب است. باید بهم یاد بدهی طرز ساختش را.

گفتم کدام شعبده باز حقه هاش را رو می کند و کدام تماشاچی پای نمایش شعبده بازی می نشیند که رو بازی می کند؟ شوخی کردم.

براش توضیح دادم. گفتم برای این که تمرین کنی دور دوم را تو بریز.

هنوز هم دارم مزه مزه می کنم این تصویر را: نشسته بود روی Rocking chair. آرام تاب می خورد. چشم هاش را بسته بود. تنها صدایی که می آمد از تاب خوردن صندلی روی سرامیک بود. Cocktail dress آبی نفتی اش، کنتراست خیره کننده یی با رنگ شکلاتی صندلی به وجود آورده بود. آهسته D&D می نوشیدم.

چشم هاش را باز کرد و گفت متاسفم، خیلی خودخواهانه بود رفتارم که رفتم تو خودم.

گفتم هر طور راحتی من لذت می برم.

گفتم تو یکی از فیلم های ایرانی (شبهای روشن) استاد ادبیات شعری می سراید در وصف دختری.

وقتی حواست هست زیبایی

وقتی حواست نیست زیباتری

حالا حواست هست؟

(راستش این شعر را چندان دوست ندارم اما مناسب آن موقع بود)

لبخند زد و گفت چه شعر زیبایی. زیبایی لبخندش به جز چالی که به گونه اش می انداخت در این بود که بدون هیچ حرکت اضافی دیگری خلق می شد، نه سرش خم می شد و نه پلک می زد (فقط پلک هاش کمی باز می شدند که هیجانش را نشان می داد)، انگار همه ی انرژی و تمرکزش را می گذاشت برای لبخند.

ادامه دادم من هم دوست دارم موقع نوشیدن تو خودم بروم. البته بعضی وقت ها که بیرون می آیم چندان جالب نمی شود. وقتی که مست می کنم به جای این که بلند شوم و ورجه وورجه کنم می روم تو خودم، خیلی منطقی می شوم. سعی می کنم مرتب کنم همه چیز را، مثلاً گیلاس، جعبه سیگار، فندک و زیرسیگاری را با نظمی خاص می چینم، گوشه ی رومیزی را مرتب می کنم، رومیزی چهارخانه که دیوانه ام می کند. سایز مربع ها و مستطیل ها را اندازه می گیرم و سعی می کنم با چیزی هماهنگش کنم. فیلم Dreamers را دیده ای؟

پاسخش منفی بود. گفتم بهت می دهم ببینی. می شوم مثل متیو، سر میز شام. باید ببینی اش. این که گفتم وقتی از خودم بیرون می آیم چندان جالب نیست برای این است که یک بار با دوست هام حلقه تشکیل داده بودیم و مشروب می خوردیم. مست کرده بودم قطعاً. فیروزه با دوست پسرش کنارم نشسته بود. نمی دانم چقدر ولی به گمانم مدت زیادی سعی می کردم چین دامنش را صاف کنم.

خندید. ادامه دادم هر کس بود فکر می کرد داشتم لاس می زدم ولی واقعاً فقط می خواستم چین دامنش را صاف کنم. دوست پسرش هم غیرتی شده بود. پسرهای ایرانی رو این چیزها خیلی غیرتی اند. خلاصه تا مدت ها سوژه شده بودم و دیگر فیروزه و دوست پسرش تو جمعی که من بودم نیامدند.

با خنده گفت باید مواظب باشم که چین دامنم را صاف نکنی.

این ماجرا همچنان ادامه دارد.

Advertisements