مادر گفت که جعفر چند بار زنگ زد انگار کار مهمی داشت. زنگ زدم بهش. گفت که هر طور شده بروم خانه شان. تازه از بیرون آمده بودم و حالش را نداشتم. اصرار کرد. دلیلش را پرسیدم. گفت که بروم می فهمم.

وقتی رفتم خانه شان خانواده اش داشتند برای مهمانی آماده می شدند. جعفر گفت چند تا سوال فیزیک داشتم. بیا با هم حل شان کنیم. عصبانی شده بودم از این که برای چند سوال من را کشانده تا خانه شان. گفت صبر کن همه بروند مهمانی، بعد با خیال راحت درس می خوانیم. مادرش در حالی که داشت کفشش را می پوشید، با لحن سرزنش آمیز گفت مهمان دعوت کرده ای بی پذیرایی؟

جعفر رفت سمت آشپزخانه. مادر رو به من کرد و گفت پسرم به جعفر یاد بده چطور درس بخواند، از صبح تا شب کتاب دستش است اما سرآخر شانزده هفده بیشتر نمی گیرد. نمی دانم چطور درس می خواند که نمی تواند بیست بگیرد.

پدرش گفت این طور نمی شود خانم. باید یک بار مادوکس و خانواده اش را با هم دعوت کنیم. باعث افتخار ماست که با خانواده شان آشنا شویم.

تصویر پدر منزوی و مهمانی گریزم مقابل چشمم آمد و گفتم لطف دارید. مزاحم می شویم.

خواهر و برادرش هم آماده شدند و رفتند. به محض رفتن شان، جعفر پرید و از اتاقش یک پلاستیک سیاه آورد. از توش یک ویدئو تیپ در آورد و گفت بیا فیلم ببینیم فیلم ببینیم.

فهمیدم که آن همه التماسش برای این بوده که به بهانه ی آمدن من و درس خواندن، مهمانی را بپیچاند و بماند خانه.

گفتم می روم خانه.

گفت چرا؟

گفتم حالا که پدر و مادت رفته اند دیگر به من احتیاج نداری.

گفت اسکل فیلم سوپره.

اولین باری بود که فیلم پورنو می دیدم. تا قبل از آن فقط از زبان همکلاسی ها درباره اش شنیده بودم و چیزهایی درباره اش می دانستم، اما آن شب اولین باری بود که فیلم پورنو می دیدم. چند تا از بچه ها که یکی شان هم جعفر بود پاکار این بحث ها بودند. علاقه ی چندانی به این مسائل نداشتم، بیشتر به این دلیل که اطلاعاتم بیشتر از فیلتر کتاب می گذشت و با اصطلاحات متداول چندان آشنا نبودم.

اولین بار که با جعفر هم صحبت شدم، برای این که میزان حرفه ای بودنم را بسنجد، ازم پرسید «می دونی جق (جلق) چیه؟»

من هم در جواب گفتم استمنا. چشم هاش چهار تا شد. گفت استمنا دیگه چیه؟

به لطف و پشتیبانی پدرم به چنین دانشی دست پیدا کردم. یک روز آمد به اتاقم و رساله ی خمینی را مقابلم گذاشت و گفت این بخش را بخوان، هر جا هم که کلمه یی را نمی دانستی از فرهنگ لغت پیدا کن. فکرش را بکن پدرم که به دین و این چیزها اعتقادی نداشت، رفته بود رساله خریده بود تا بخش احتلام و نجاست را مطالعه کنم که بدانم با مسائل سن بلوغ از نظر طهارت و نجاست چطور برخورد کنم و اگر محتلم شدم تعجب نکنم. اما برای این که از خودش سوال نپرسم که این بحث ها بین مان پیش بیاید، ارجاعم داده بود به فرهنگ لغت. به همین دلیل تا مدت ها در این زمینه تقریباً مثل یک آخوند بول و غائط گویان، صحبت می کردم.

پدرم تا جایی که توانست سعی کرد راهنمایی ام کند، تا جایی که سانسور درونی شده بهش اجازه داد مسئله را برام باز کرد اما چنان محافظه کارانه و رازورزانه انگار امری ناپسند و ناشایست است، همان طور که پوشاندن اعضای جنسی دیگر به معنی پاکیزه نگاه داشتن شان نیست، بلکه به معنی پوشاندن عضوی است که باعث شرمندگی (و تحریک) می شود و نشان دادنش گناه است.

پدرم اعتقادات مذهبی نداشت، اما او هم در جامعه یی تربیت شده بود که صحبت از اعضای جنسی و روابط جنسی مکروه و نکوهیده است، به همین دلیل، نیرویی درونی، خصوصیتی اکتسابی و بازدارنده، سبب شد که هیچ گاه نتواند درباره ی این مسائل صحبت کند.

از جهاتی پدرم بسیار روشنفکر بود، روابطم با دخترها پذیرفته بود و اصلاً پرس و جو نمی کرد که فلان دختر کیست و چرا دعوتش کردی به خانه و این حرف ها، از طرف دیگر اما دوست نداشت درباره ی مسائل جنسی صحبت به میان بیاید، اگر در فیلمی صحنه یی جنسی وجود داشت. آن را قطع می کرد و نمایش چنین صحنه هایی را چندش آور می دانست. بزرگتر که شدم وقتی که فیلم به خانه می آوردم که دور هم ببینیم، یک بار پدر بهم گفت قبل از این که برامان فیلم بگذاری، خودت ببینش که صحنه ی ناجور نداشته باشد، حواست به خواهرت باشد، بچه است.

هنگام دیدن فیلم دو حس کاملاً متضاد داشتم، هم به شدت تحریک شده بودم و هم معذب بودم و احساس می کردم یک جای کار می لنگد. نمی دانستم کجاش و پیش خودم نتیجه گرفتم که صحنه هاش چندش آور است.

الان اما می دانم چه چیز فیلم پورنو آزارنده است، نشان دادن اعضای جنسی، صحنه های intercourse یا هر نوع کنشی که باعث تحریک بشود به نظرم نه آزارنده است و نه چندش آور، تنها خالی بودنش از اروتیسیسم است که باعث می شود هنگام دیدن فیلم پورنو اذیت بشوم. از این که شروع رابطه نیاز جنسی است و برای طرفین تفاوتی نمی کند که طرف را بشناسند یا نه، انگار در یک تحریک شدگی دائمی هستند، همین که طرف مقابل برانگیزدشان براشان کافی است، با هم رابطه برقرار می کنند و بعد هم تمام. هیچ صحبت یا نشانی از دوست داشتن یا علاقه نیست. رابطه ی جنسی در حیوانی ترین شکل ممکن اتفاق می افتد.

تجربه ی چندانی در این زمینه ندارم که بخواهم تعمیم بدهم به تمام فیلم های پورنو، اما آن هایی که من دیده ام همه شان چنین بوده اند. به همین دلیل هر وقت با بچه ها دور هم جمع می شدیم و قرار می شد فیلم پورنو ببینیم، تنها بخشی را که می دیدم نحوه ی آشنایی شان بود، در جست و جوی اروتیسیسم از دست رفته، بعدش دیگر همان عملیات تکراری که به نظرم دیدن نداشت، توجهم را معطوف به کار دیگری می کردم یا اگر می شد از اتاق بیرون می رفتم.

Advertisements